Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
HU EN CN
EN
HU EN CN
EN

Bemutatkozás

nyomtatás

A lap 2014 végétől negyedévente a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szerkesztésében és kiadásában jelenik meg. A folyóirat támaszkodik a korábban a Bankszövetség gondozásában megjelenő azonos című folyóirat tapasztalataira, a gyakorlattal és széles tájékozottsággal bíró szerkesztőbizottságra. Mindemellett a lektorálási folyamat során a felsőoktatási intézményekben, a kutatóhelyeken oktató és kutató lektorok tudományos igényességére is alapozunk.

Elsődleges feladatunk, hogy felelősen, hasznosan, eredményesen és hatékonyan segítsük elő a folyamatosan formálódó közgazdasági gondolkodás megújulását. Célkitűzésünk továbbá, hogy közérthető nyelven, de kellően tudományos alapossággal vitassuk meg a társadalomtudományok között, a közgazdaság-tudomány, a gazdálkodás- és szervezéstudományok és az ezek határterületeit képező tudományos kérdéseket. A folyóiratban szereplő tanulmányok aktuális és a közgazdasági gondolkodást érintő egyedi problémákat feszegetnek.

A folyóirat fő fókusza az, hogy tudományos igényű dolgozatok segítségével úgy mutassa be Magyarországot és a régiót, hogy szerzőink hivatkozási alapul szolgálhassanak. Közép- és hosszú távú terveink között szerepel, hogy a folyóiratunk úttörő szerepet töltsön be a tudományos életben hazánk és a környező országokból álló régió tudományos tevékenységének bemutatásában. Hiánypótló szerepet kívánunk továbbá betölteni, hiszen Magyarország és a szűkebb régió tudományos teljesítménye csak szórványosan és esetleges módon jelenik meg a nemzetközi palettán. Olyan egységes platformot kívánunk ezért létrehozni a külföldi kutatók, oktatók és tudományos érdeklődési olvasók számára, amely kiindulási alapként értelmezhető Kelet-Közép-Európa ezen földrajzi egységét jelentő gazdasági- és társadalmi folyamatok megértésekor és elemzésekor.

A folyóiratban megjelenő írások között lektorált tanulmányok, esszé jellegű dolgozatok, könyvismertetések, konferencia és egyéb tudományos tevékenységekről szóló beszámolók szerepelnek. A tanulmányok mindig a szerzők saját véleményét tükrözik, így az azokban megfogalmazottak nem tekinthetők az MNB hivatalos véleményének.